Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Rozhodovačka: těžké

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Střílečka: lehké
0

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

Rozřazovačka: těžké

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Rozhodovačka: střední

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka: těžké

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Rozhodovačka: těžké

Párové hlásky: mix

Párové hlásky: mix

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Roboti: lehké
0

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Rozbory: střední

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: střední

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí souřadném

Čárky: střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene slova

Určování kořene slova

Rozhodovačka: střední

Určování předpony slova

Určování předpony slova

Rozhodovačka: střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Krok po kroku: střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Počet vět v souvětí

Počet vět v souvětí

Rozhodovačka: střední

Věta hlavní

Věta hlavní

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednoduchá a souvětí

Věta jednoduchá a souvětí

Rozhodovačka: střední

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Přísloví

Slova ve větách: střední

Idiomy, ustálená spojení

Idiomy, ustálená spojení

Pexeso: střední

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Pepíček a kamarádi

Pravopisné vtipy: lehké
0/22

Korektury textů ze života

Píšeme si na chatu

Korektor: lehké
0/10
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence