Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách

Pravopis přejatých slov: mix

Přídavná jména

Skloňování přídavných jmen

Číslovky

Druhy číslovek

Skloňování číslovek

Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí podřadném

Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Druhy vět

Věta jednoduchá a souvětí

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence