Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 0 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 5 / 15 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 4 / 23 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 1 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 3 / 8 0 / 12
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 1 / 13 0 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 10 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 1
Podobně znějící: Spřežky 0 / 1
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 6
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 2 / 11 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 12 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 0 / 17
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 6
Slovní druhy: Zájmena 0 / 9 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 8 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 4 / 22 0 / 14
Slovní druhy: Příslovce 0 / 6 0 / 5
Slovní druhy: Předložky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 12
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 5 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 5
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 3
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 1 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 3 / 31
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 4
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 9 5 / 66 0 / 9
Slova a jejich význam: Význam slov 1 / 37 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 12 47 / 303
Čtení: Čtení textů 9 / 258
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 0 / 60
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 834

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Koncovky ovi/ovy

Krok po kroku: střední

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Doplňovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Diktáty online: střední

Koncovky mi/my/ma

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: střední

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: těžké

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Krok po kroku: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Roboti: lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka: těžké

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Spřežky

Doplňovačka: střední

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: střední

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Zkratky

Doplňovačka: střední

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Doplňovačka: těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

Diktáty online: střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory: střední

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov: podstatná jména

Význam slov: podstatná jména

Překladatel: střední

Význam slov: podstatná jména

Otázky: střední

Předměty, věci

Předměty, věci

Slova ve větách: střední

Lidé

Lidé

Pexeso: lehké

Lidé

Pexeso: střední

Lidé

Pexeso: těžké

Lidé

Slova ve větách: střední

Lidé

Slova ve větách: těžké

Sport

Sport

Pexeso: lehké

Sport

Slova ve větách: lehké

Móda, jídlo, společnost

Móda, jídlo, společnost

Pexeso: střední

Móda, jídlo, společnost

Slova ve větách: střední

Kultura a hudba

Bájné bytosti

Pexeso: těžké

Kultura a hudba

Pexeso: těžké

Politika, historie

Politika, historie

Pexeso: střední

Jazyk a literatura

Jazyk a literatura

Pexeso: střední

Jazyk a literatura

Pexeso: těžké

Věda, medicína, technika

Věda, medicína, technika

Pexeso: těžké

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso: střední

Význam slov: přídavná jména

Význam slov: přídavná jména

Překladatel: střední

Význam slov: přídavná jména

Otázky: střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách: střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Pexeso: střední

Význam slov: slovesa

Význam slov: slovesa

Překladatel: střední

Význam slov: slovesa

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy

Lidé: akce, vztahy

Pexeso: střední

Přísloví

Přísloví

Slova ve větách: lehké

Přísloví

Pexeso: lehké

Přísloví

Slova ve větách: střední

Přísloví

Čárky: lehké

Přísloví

Čárky: střední

Příběhy plné přísloví

Čtení s porozuměním: lehké
0/10

Přirovnání

Přirovnání

Pexeso: střední

Přirovnání

Slova ve větách: lehké

Přirovnání

Slova ve větách: střední

Idiomy, ustálená spojení

Idiomy, ustálená spojení

Pexeso: střední

Idiomy, ustálená spojení

Slova ve větách: lehké

Idiomy, ustálená spojení

Slova ve větách: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence