Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 1 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 8 / 15 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 4 / 23 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 1 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 4 / 8 0 / 12
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 2 / 13 3 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 10 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 1
Podobně znějící: Spřežky 0 / 1
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 6
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 4 / 11 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 12 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 0 / 18
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 6
Slovní druhy: Zájmena 0 / 10 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 8 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 4 / 25 0 / 14
Slovní druhy: Příslovce 0 / 6 0 / 5
Slovní druhy: Předložky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 12
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 5 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 6
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 2 / 6
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 3 / 33
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 6
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 15 5 / 66 0 / 9
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 27
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 11 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 10 109 / 303
Čtení: Čtení textů 9 / 276
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 0 / 60
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 834

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící na ovi/ovy

Krok po kroku: střední

Slova končící na ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Doplňovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Diktáty online: střední

Koncovky mi/my/ma

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: střední

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: těžké

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Krok po kroku: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Roboti: lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka: těžké

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Spřežky

Doplňovačka: střední

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: střední

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Zkratky

Vpisování: střední

Zkratky

Doplňovačka: střední

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Doplňovačka: těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

Diktáty online: střední

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Podmět a přísudek

Rozbory: lehké

Podmět a přísudek

Rozbory: střední

Podmět a přísudek

Rozbory: těžké

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Doplňovačka: lehké

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Doplňovačka: lehké

Předmět (větný člen)

Předmět (větný člen)

Rozbory: lehké

Předmět (větný člen)

Rozbory: střední

Předmět (větný člen)

Rozbory: těžké

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Krok po kroku: lehké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: lehké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Krok po kroku: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: těžké

Přívlastek shodný

Rozbory: lehké

Příslovečné určení

Příslovečné určení

Rozbory: lehké

Příslovečné určení

Rozbory: střední

Příslovečné určení

Rozbory: těžké

Doplněk

Doplněk

Rozbory: těžké

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Rozbory: lehké

Větné členy obecně

Rozbory: střední

Harry Potter: větné členy

Rozbory: lehké

Harry Potter: větné členy

Rozbory: střední

Harry Potter: větné členy

Rozbory: těžké

Vinnetou

Rozbory: lehké

Vinnetou

Rozbory: střední

Narnie

Rozbory: lehké

Narnie

Rozbory: střední

Rychlé šípy

Rozbory: střední

Simpsonovi

Rozbory: lehké

Simpsonovi

Rozbory: střední

Simpsonovi

Rozbory: těžké

Teorie velkého třesku

Rozbory: lehké

Teorie velkého třesku

Rozbory: střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence