Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 1 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 10 / 17 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 5 / 27 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 2 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 5 / 11 0 / 12
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 2 / 16 3 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 1 / 14 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 1 / 4
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 5 / 22 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 2 / 22 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 22
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 11
Slovní druhy: Zájmena 0 / 15 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 9 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 4 / 29 0 / 14
Slovní druhy: Příslovce 0 / 8 0 / 5
Slovní druhy: Předložky 0 / 1
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 12
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 7 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 10
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 12
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 7
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 2 / 11
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 6 / 47
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 19
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 5
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 9
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 38 5 / 66 0 / 9
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 62 0 / 12
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 14 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 11 109 / 303
Čtení: Čtení textů 8 / 372
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 0 / 60
Zápis a korektury textů: Korektury textů 3 / 831
Literatura: Česká literatura 0 / 9
Literatura: Světová literatura 0 / 7
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 8 3 / 15

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Rozhodovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Krok po kroku: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Rozhodovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící na ovi/ovy

Krok po kroku: střední

Slova končící na ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Rozhodovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Diktáty online: střední

Slova končící mi/my/ma

Slova končící mi/my/ma

Rozhodovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Rozhodovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Rozhodovačka: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: střední

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: těžké

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Krok po kroku: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Rozhodovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Roboti: lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: lidé, jména

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: lidé, jména

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: lidé, jména

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka: lehké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: instituce, organizace

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: dny, období, události

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: dny, období, události

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Roboti: lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Diktáty online: střední

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: státy, oblasti

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: státy, oblasti

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka: lehké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online: střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: budovy, stavby

Diktáty online: střední

Velká písmena: budovy, stavby

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: budovy, stavby

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: mix místa

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: mix místa

Roboti: lehké
0

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: střední

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Určování podmětu a přísudku

Rozbory: lehké

Určování podmětu a přísudku

Rozbory: střední

Určování podmětu a přísudku

Rozbory: těžké

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Rozhodovačka: lehké

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Rozhodovačka: střední

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Rozhodovačka: těžké

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Rozhodovačka: lehké

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Rozhodovačka: střední

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Rozhodovačka: těžké

Druhy přísudku

Druhy přísudku

Rozhodovačka: střední

Druhy přísudku

Krok po kroku: střední

Druhy přísudku

Rozhodovačka: těžké

Podmět a přísudek: mix

Druhy podmětu

Krok po kroku: střední

Předmět (větný člen)

Předmět (větný člen)

Rozbory: lehké

Předmět (větný člen)

Rozbory: střední

Předmět (větný člen)

Rozbory: těžké

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Otázky: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Rozřazovačka: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Otázky: těžké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozřazovačka: těžké

Přívlastek shodný a neshodný

Krok po kroku: lehké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: lehké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Krok po kroku: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: těžké

Přívlastek shodný

Rozbory: lehké

Příslovečné určení

Příslovečné určení

Rozbory: lehké

Příslovečné určení

Rozbory: střední

Příslovečné určení

Rozbory: těžké

Doplněk

Doplněk

Rozbory: těžké

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Rozbory: lehké

Větné členy obecně

Rozbory: střední

Větné členy obecně

Rozbory: těžké

Harry Potter: větné členy

Rozbory: lehké

Harry Potter: větné členy

Rozbory: střední

Harry Potter: větné členy

Rozbory: těžké

Vinnetou

Rozbory: lehké

Vinnetou

Rozbory: střední

Narnie

Rozbory: lehké

Narnie

Rozbory: střední

Rychlé šípy

Rozbory: střední

Simpsonovi

Rozbory: lehké

Simpsonovi

Rozbory: střední

Simpsonovi

Rozbory: těžké

Teorie velkého třesku

Rozbory: lehké

Teorie velkého třesku

Rozbory: střední

Teorie velkého třesku

Rozbory: těžké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma: podstatná jména

Synonyma: podstatná jména

Otázky: lehké

Synonyma: podstatná jména

Otázky: střední

Synonyma: podstatná jména

Otázky: těžké

Synonyma: podstatná jména

Pexeso: lehké

Synonyma: podstatná jména

Pexeso: střední

Synonyma: podstatná jména

Pexeso: těžké

Synonyma: slovesa

Synonyma: slovesa

Otázky: lehké

Synonyma: slovesa

Otázky: střední

Synonyma: slovesa

Pexeso: lehké

Synonyma: slovesa

Pexeso: střední

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: střední

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: těžké

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: střední

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: těžké

Synonyma: mix

Synonyma: mix

Otázky: střední

Synonyma: mix

Otázky: těžké

Synonyma: mix

Slova ve větách: lehké

Synonyma: mix

Slova ve větách: střední

Synonyma: mix

Slova ve větách: těžké

Antonyma: podstatná jména

Antonyma: podstatná jména

Otázky: lehké

Antonyma: podstatná jména

Otázky: střední

Antonyma: podstatná jména

Otázky: těžké

Antonyma: podstatná jména

Pexeso: střední

Antonyma: podstatná jména

Pexeso: těžké

Antonyma: slovesa

Antonyma: slovesa

Otázky: lehké

Antonyma: slovesa

Otázky: střední

Antonyma: slovesa

Pexeso: lehké

Antonyma: slovesa

Pexeso: střední

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: střední

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: těžké

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: střední

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: těžké

Antonyma: mix

Antonyma: mix

Otázky: střední

Antonyma: mix

Slova ve větách: střední

Antonyma: mix

Slova ve větách: těžké

Homonyma (slova souzvučná)

Homonyma lehké

Hádanky: lehké
2/12

Homonyma těžší

Hádanky: střední
0/10

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Rozhodovačka: lehké

Slovní analogie

Slovní analogie

Rozhodovačka: lehké

Slovní analogie

Rozhodovačka: střední

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

Křížovky: lehké
0/9

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci

Rozhodovačka: lehké

Rodinní příslušníci

Rozhodovačka: střední

Rodinné příběhy

Čtení s porozuměním: lehké
0/4

Povolání

Povolání

Otázky: lehké

Povolání

Rozhodovačka: střední

Povolání

Otázky: střední

Charakteristiky osob

Charakteristiky osob

Rozhodovačka: střední

Charakteristiky osob

Otázky: lehké

Charakteristiky osob

Otázky: střední

Pocity, nálady, vlastnosti

Pocity, nálady, vlastnosti

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Slova ve větách: těžké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy lidí

Slova ve větách: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Otázky: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Otázky: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Slova ve větách: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Rozhodovačka: střední

Lidé: mix

Lidé: mix

Pexeso: lehké

Lidé: mix

Slova ve větách: lehké

Lidé: mix

Pexeso: střední

Lidé: mix

Pexeso: těžké

Lidé: mix

Slova ve větách: střední

Lidé: mix

Slova ve větách: těžké

Oblečení

Oblečení, móda

Rozhodovačka: lehké

Hudební nástroje

Hudební nástroje

Otázky: lehké

Hudební nástroje

Pexeso: lehké

Nářadí

Nářadí

Otázky: lehké

Nářadí

Pexeso: lehké

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy předmětů

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Otázky: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Otázky: lehké

Předměty: mix

Předměty: mix (popis)

Pexeso: lehké

Předměty: mix (obrázky)

Pexeso: lehké

Předměty: mix

Slova ve větách: střední

Sport

Sport

Pexeso: lehké

Sport

Rozhodovačka: lehké

Sportovní pojmy (popis)

Otázky: střední

Sportovní pojmy (popis)

Otázky: lehké

Sport

Slova ve větách: lehké

Sport

Slova ve větách: střední

Jídlo a vaření

Jídlo a vaření

Otázky: střední

Jídlo a vaření

Pexeso: střední

Rukodělné práce

Rukodělné práce

Rozhodovačka: střední

Móda, společnost

Móda, společnost

Pexeso: střední

Móda, společnost

Slova ve větách: střední

Cestování, turistika

Cestování, turistika

Otázky: lehké

Dům, části domu, nábytek

Dům, části domu, nábytek

Otázky: střední

Dopravní prostředky

Dopravní prostředky

Pexeso: lehké

Dopravní prostředky a součástky

Otázky: lehké

Kultura a umění

Bájné bytosti

Pexeso: těžké

Kultura a umění

Pexeso: těžké

Kultura a umění

Slova ve větách: těžké

Politika a historie

Politika a historie

Pexeso: střední

Politika a historie

Slova ve větách: těžké

Ekonomika

Ekonomika

Slova ve větách: těžké

Věda, medicína, technika

Věda, medicína, technika

Pexeso: těžké

Přídavná jména: popis světa, věda

Přídavná jména: popis světa, věda

Slova ve větách: těžké

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: lehké

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: střední

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: těžké

Slovní spojení

Slovní spojení

Pexeso: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence