Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 0 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 1 / 7 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 1 / 8 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 0 / 1
Podobně znějící: Psaní ě 1 / 2 0 / 12
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 6 0 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 2 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 1
Podobně znějící: Spřežky 0 / 1
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 4
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 1 / 8 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 12 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 0 / 7
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 4
Slovní druhy: Zájmena 0 / 3 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 4 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 1 / 10 0 / 20
Slovní druhy: Příslovce 0 / 4 0 / 5
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 5
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 2 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 3
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 4
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 0 / 2
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 3
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 1 / 19
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 0 / 11
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 3
Slova a jejich význam: Význam slov 0 / 19
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 8 0 / 174
Tematická zadání : Tematická zadání: čárky 0 / 1
Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty 0 / 45
Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy 0 / 336
Tematická zadání : Tematická zadání: korektor 0 / 90
Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním 1 / 168

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: střední

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka: těžké

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Spřežky

Doplňovačka: střední

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky: střední

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky: střední

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky: střední

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí souřadném

Čárky: těžké

Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky: střední

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky: střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: střední

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky před a, nebo

Čárky: střední

Čárky: speciální případy

Čárky: speciální případy

Čárky: střední

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Zkratky

Doplňovačka: střední

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Doplňovačka: těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

Diktáty online: střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory: střední

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Dášeňka

Čárky: těžké

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Divné sporty

Mluvené diktáty: lehké
0/5

České vynálezy

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Žofie a stroj času

Mluvené diktáty: lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence