Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 0 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 2 / 7 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 2 / 8 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 0 / 1
Podobně znějící: Psaní ě 1 / 2 0 / 12
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 6 0 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 2 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 1
Podobně znějící: Spřežky 0 / 1
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 4
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 1 / 8 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 12 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 0 / 7
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 4
Slovní druhy: Zájmena 0 / 3 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 4 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 2 / 11 0 / 20
Slovní druhy: Příslovce 0 / 4 0 / 5
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 5
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 2 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 4
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 4
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 0 / 4
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 3
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 2
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 1 / 20
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 3
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 4 0 / 30
Slova a jejich význam: Význam slov 0 / 20
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 8 0 / 174
Čtení: Čtení textů 9 / 189
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 45
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 426

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: střední

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka: těžké

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Spřežky

Doplňovačka: střední

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Krok po kroku: střední

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky: střední

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky: střední

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky: střední

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí souřadném

Čárky: těžké

Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky: střední

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky: střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: střední

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky před a, nebo

Čárky: střední

Čárky před a, nebo

Krok po kroku: střední

Čárky: speciální případy

Čárky: speciální případy

Čárky: střední

Čárky v reálných textech

Čapek: Dášeňka

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Zkratky

Doplňovačka: střední

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Doplňovačka: těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

Diktáty online: střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence