Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: střední

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Psaní mě/mně ve slově

Rozhodovačka: těžké

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

Střílečka: lehké
0

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Rozhodovačka: střední

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Vpisování: střední

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Rozhodovačka: střední

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Roboti: lehké
3

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Spřežky

Rozhodovačka: střední

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: mix

Přejatá slova: mix

Diktáty online: střední

Slovní druhy: Přídavná jména

Slovní druhy: Číslovky

Druhy číslovek

Druhy číslovek

Tetris: lehké
0

Skloňování číslovek

Skloňování číslovek

Vpisování: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky: střední

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Přímá a nepřímá řeč

Diktáty online: střední

Zkratky

Zkratky

Vpisování: střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednoduchá a souvětí

Věta jednoduchá a souvětí

Rozhodovačka: těžké

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory: střední

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

Krok po kroku: střední

Grafy vět jednoduchých

Grafy vět jednoduchých

Rozhodovačka: střední

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Zvířata: Jak se správně jmenují?

Hádanky: lehké
0/20

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis příběhů

Žofie a stroj času

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis naučných textů

Divné sporty

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Norris & Jean

Pravopisné vtipy: lehké
0/16

Vtipy základní

Pravopisné vtipy: lehké
0/41
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence