Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: pády

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Slovesná osoba

Slovesný způsob

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma: mix

Antonyma: mix

Homonyma (slova souzvučná)

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence