Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: střední

Měkké a tvrdé souhlásky

Střílečka: lehké
3

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po B

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po L

Střílečka: lehké
3

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po M

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po P

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po S

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po S

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po V

Předpona vy-

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po V

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova: mix

Roboti: lehké
0

Vyjmenovaná slova

Křížovky: lehké
0/16

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: lehké

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

Doplňovačka: lehké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka: střední

Délka samohlásek: mix

Délka samohlásek: mix

Diktáty online: střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: lehké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka: lehké

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Rozbory: lehké

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: lehké

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Dělení slov na slabiky

Dělení slov na slabiky

Rozbory: lehké

Určování kořene

Určování kořene

Rozbory: lehké

Určování předpony

Určování předpony

Rozbory: střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Podmět a přísudek

Rozbory: lehké

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Přesmyčky

Pexeso: lehké

Hádanky lehké

Hádanky: lehké
20/22

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Vtipy: rozcvička

Pravopisné vtipy: lehké
0/13
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence