Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

střední

Střílečka

lehké
3

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka

lehké

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka

lehké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

lehké

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka

střední

Mě/mně (zájmeno já)

Rozřazovačka

střední

Psaní bě/bje

Doplňovačka

lehké

Diktáty online

lehké

Psaní vě/vje

Doplňovačka

lehké

Psaní ě: mix

Doplňovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Doplňovačka

lehké

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

lehké

Předložky s/z

Doplňovačka

lehké

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

střední

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

lehké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

lehké

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Střílečka

lehké
0

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka

střední

Pexeso

lehké

Rozřazovačka

lehké

Určování pádů ve větách

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka

lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka

lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka

lehké

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Slovní druhy: Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Střílečka

lehké
0

Druhy přídavných jmen

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Slovní druhy: Zájmena

Určování zájmen

Rozbory

lehké

Střílečka

lehké
0

Slovní druhy: Číslovky

Určování číslovek

Rozbory

lehké

Střílečka

lehké
0

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Střílečka

lehké
0

Slovesná osoba

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka

střední

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Rozbory

lehké

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Rozbory

lehké

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Dělení slov na slabiky

Rozbory

lehké

Určování kořene

Rozbory

lehké

Určování předpony

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Rozbory

lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Antonyma (slova protikladná)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Homonyma (slova souzvučná)

Otázky

lehké

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

lehké
0/9

Slova a jejich význam: Význam slov

Předměty, věci

Pexeso

lehké

Předměty: obrázky

lehké

Přísloví

Slova ve větách

lehké

Pexeso

lehké

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Přesmyčky

lehké

Hádanky lehké

lehké
1/22

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

střední

Příběh: Výprava k prameni potoka

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Víla Otylka

lehké
0/5

Bagr Tonda

lehké
0/5

Éra dinosaurů

lehké
0/5

To jste netušili

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Vtipy: rozcvička

lehké
0/13

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

lehké
0/8

Doktor Nápad

lehké
0/5

Bajky

lehké
0/7

Karas a Pedro

lehké
0/5

Ufon ztracen ve městě

lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.