Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Podobně znějící: Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách

Pravopis přejatých slov: mix

Slovní druhy: Číslovky

Druhy číslovek

Skloňování číslovek

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednoduchá a souvětí

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Grafy vět jednoduchých

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence