Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Zájmena

Druhy zájmen

Skloňování zájmena jenž

Skloňování zájmen: mix

Slovní druhy: Číslovky

Druhy číslovek

Skloňování číslovek

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty předmětné a přívlastkové

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty příslovečné

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Grafy vět jednoduchých

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Slovní zásoba: podstatná jména

Předměty, věci

Lidé

Politika, historie

Slovní zásoba: přídavná jména

Vlastnosti lidí a předmětů

Slovní zásoba: slovesa

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Čtení: Čtení textů

Naučné a odborné texty

Články, rozhovory, názory I

Melounový sníh

Yosemitský národní park je místem, které stojí za to navštívit. Tento týden ale návštěvníci parku zažili něco velmi zvláštního: sníh barvy melounu.

Barva růžového sněhu, nazývaného také rudý sníh nebo krvavý sníh, je způsobena skupinou specifických řas zvaných Chlamydomonas nivalis, kterým se daří v mrazivých teplotách a tekuté vodě, a žijí na sněhové pokrývce. „Červená nebo růžová barva je přirozeným opalovacím krémem obvykle zelených řas, které se takto chrání před příliš vysokými teplotami a škodlivým UV zářením,“ publikoval na Twitteru Yosemitský národní park.

Nicméně Yosemitský národní park není jediným místem, kde se růžové řasy nacházejí. Nalézají se například i na severu Švédska nebo ve Švýcarsku.

(Převzato z Muy interesante a upraveno)

Wikipedie

Ovce Dolly

Ovce Dolly (5. července 1996 – 14. února 2003) byla prvním savcem úspěšně naklonovaným z tělní (tj. ani ze spermie, ani z vajíčka) buňky dospělého jedince. Do historie Dolly vstoupila 23. února 1997, kdy byl veřejnosti Skotským výzkumným ústavem potvrzen úspěšný pokus, který vedl její „duchovní otec“ profesor Ian Wilmut. O dva roky později bylo zjištěno, že buňky v jejím těle neodpovídají jejímu fyzickému stáří, ale spíše věku její genetické předchůdkyně – šestileté ovce.

Dolly přivedla za svůj život na svět šest zdravých jehňat. Na konci života ji sužovala artritida, tedy onemocnění, které je u takto starých ovcí neobvyklé, ale ne výjimečné. Jméno Dolly získala podle slavné americké country zpěvačky Dolly Partonové. Skupina vědců ve skotském Roslinově institutu ji totiž stvořila z buňky mléčné žlázy a nikdo si prý nedokázal vybavit působivější prsa, než jaká měla Dolly Partonová. 14. února 2003 byla Dolly utracena kvůli plicní infekci.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence