Slovesa – 7. třída (7. ročník)

Vybrána třída: 7. třída (úzký výběr)


Nadřazené: Slovní druhy

Podtémata
Určování sloves
Slovesný rod
Slovesný vzor
Slovesný způsob
Slovesa: osobní, neosobní
Časování sloves
Slovesa: mix

Kompletní výpis vysvětlení »

Slovesa jsou ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost, stav, děj nebo změnu stavu. Sloveso je ve většině případů ve větě přísudkem. Slovesa lze časovat.

Příklady sloves: běžet, myslet, dělat, skákat, koupit, vyhodit, rozhodnout.

Mluvnické kategorie sloves

  • osoba (první, druhá, třetí)
  • číslo (jednotné, množné)
  • způsob (oznamovací, podmiňovací, rozkazovací)
  • čas (minulý, přítomný, budoucí)
  • rod (činný, trpný)
  • vid (dokonavý, nedokonavý)
  • třída a vzor


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Slovesa
Slovesný rod   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Slovesa
Časování sloves


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Slovesa
Časování sloves
Časování sloves (samostatná slova)


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Slovesa
Slovesný vzor   
Slovesný způsob   
Slovesa: osobní, neosobní


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Slovesa
Určování sloves   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence