Rozhodovačka – 7. třída (7. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
Měkké a tvrdé souhlásky: mix
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky podstatných jmen: mix
Koncovky všechny: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   
Párové hlásky
Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...   
Párové hlásky: mix
Pravopis přejatých slov
Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách   

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: instituce, organizace   
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   

Slovní druhy

Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen   
Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen   
Stupňování přídavných jmen   
Zájmena
Druhy zájmen   
S sebou × sebou   
Slovesa
Časování sloves
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování: mix

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Určování kořene slova   
Určování předpony slova   
Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět vyjádřený a nevyjádřený   
Druhy přísudku   
Stavba vět
Počet vět v souvětí
Druhy vět
Věta jednoduchá a souvětí   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Slovní analogie   
Slovní zásoba
Lidé
Povolání   
Předměty
Oblečení   
Oblečení, móda
Zájmy
Sport   
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: podstatná jména
Paronyma: slovesa
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence