Rozhodovačka – 7. třída (7. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Vybrána třída: 7. třída (úzký výběr)

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
Měkké a tvrdé souhlásky   
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky podstatných jmen: mix
Koncovky všechny: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   
Párové hlásky
Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...   
Párové hlásky: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: instituce, organizace   
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   

Slovní druhy

Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen   
Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen   
Stupňování přídavných jmen   
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   
Zájmena
Druhy zájmen   
Slovesa
Časování sloves

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Určování kořene slova   
Určování předpony slova   
Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět vyjádřený a nevyjádřený   
Druhy přísudku   
Stavba vět
Počet vět v souvětí
Druhy vět
Věta jednoduchá a souvětí   

Slova a jejich význam

Slovní zásoba
Lidé
Povolání   
Předměty
Oblečení   
Oblečení, móda
Zájmy
Sport   

Čeština jako druhý jazyk

Česká slovní zásoba (ČDJ)
Oblečení   
Oblečení, móda
Sport   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence