Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: jmenné číslo   
Jednotné a množné číslo
Slovesa
Slovesný způsob   

Rozbory vět, stavba slov

Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: mix
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Antonyma: mix
Slovní zásoba
Lidé
Rodinní příslušníci
Předměty
Oblečení   
Školní a kancelářské pomůcky   
Kuchyňské potřeby   
Hudební nástroje   
Zájmy
Sport   
Sportovní vybavení (obrázky)
Jídlo a vaření
Svět kolem nás
Dopravní prostředky   
Dopravní prostředky (obrázky)
Dopravní prostředky a součástky
Slova: bonusy
Spisovná a nespisovná slova   

Čtení

Poznávání písmen
Velká písmena na začátku slov
Malá písmena na začátku slov
Čtení slov
Čtení slov: velká písmena
Čtení slov: malá písmena

Čeština jako druhý jazyk

Česká gramatika (ČDJ)
Rody podstatných jmen (ten, ta, to)
Ten, ta, to: základní slovíčka
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence