Otázky – 5. třída (5. ročník)

Toto je klasické cvičení, kde vybíráte správnou odpověď z nabízených možností. Připravená zadání prověří především znalosti ohledně významu slov a vztahů mezi slovy.

Filtr podle ročníku

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: rody  
Zobrazit souhrn tématu
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: vzory ženského rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: vzory středního rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Slovesná osoba  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný čas  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný způsob  
Zobrazit souhrn tématu

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: mix
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Antonyma: mix
Vlastnosti slov
Slova citově zabarvená  
Zobrazit souhrn tématu
Spisovná a nespisovná slova  
Zobrazit souhrn tématu
Slovní zásoba
Lidé
Rodinní příslušníci  
Zobrazit souhrn tématu
Historické postavy
Předměty
Hudební nástroje  
Zobrazit souhrn tématu
Svět kolem nás
Dopravní prostředky  
Zobrazit souhrn tématu
Dopravní prostředky a součástky
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence