Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: rody   
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu   
Podstatná jména: vzory ženského rodu   
Podstatná jména: vzory středního rodu   
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen   
Slovesa
Slovesná osoba   
Slovesný čas   
Slovesný způsob   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Slovní zásoba
Lidé
Rodinní příslušníci
Předměty
Hudební nástroje   
Svět kolem nás
Dopravní prostředky   
Dopravní prostředky a součástky
Slova: bonusy
Spisovná a nespisovná slova   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence