Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: rody   
Podstatná jména: jmenné číslo   
Látková, hromadná, pomnožná
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu   
Podstatná jména: vzory ženského rodu   
Podstatná jména: vzory středního rodu   
Slovesa
Slovesný rod   
Slovesný vid   

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Slovní zásoba
Lidé
Charakteristiky osob
Pocity, nálady, vlastnosti
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence