Otázky – 3. střední škola

Toto je klasické cvičení, kde vybíráte správnou odpověď z nabízených možností. Připravená zadání prověří především znalosti ohledně významu slov a vztahů mezi slovy.

Vybrána třída: 3. střední škola (široký výběr)

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: jmenné číslo   
Látková, hromadná, pomnožná
Slovesa
Slovesný vzor   
Slovesný vid   

Rozbory vět, stavba slov

Druhy vět
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Synonyma: mix
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Antonyma: mix
Slovní zásoba
Lidé
Povolání   
Tituly, hodnosti
Charakteristiky osob
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Vlastnosti a popisy lidí
Svět kolem nás
Dům, části domu, nábytek
Slova: bonusy
Nářečí: brněnský hantec

Literatura

Jazykové a literární pojmy
Literární žánry
Gramatika: pojmy
Sloh: pojmy
Jazykové prostředky   
Jazykové prostředky: pojmy
Jazykové prostředky: určování ukázek
Jazykovědné obory
Jazykové a literární pojmy: mix   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence