Pexeso – 4. třída (4. ročník)

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
Dy, ty, ny, di, ti, ni  
Zobrazit souhrn tématu

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: pády  
Zobrazit souhrn tématu
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen: mix
Určování slovních druhů  
Zobrazit souhrn tématu

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Homonyma (slova souzvučná)  
Zobrazit souhrn tématu
Slova nadřazená, podřazená a souřadná  
Zobrazit souhrn tématu
Slova nadřazená a podřazená
Slova souřadná
Slovní zásoba
Lidé
Historické postavy
Předměty
Oblečení  
Zobrazit souhrn tématu
Školní a kancelářské pomůcky  
Zobrazit souhrn tématu
Kuchyňské potřeby  
Zobrazit souhrn tématu
Hudební nástroje  
Zobrazit souhrn tématu
Nářadí  
Zobrazit souhrn tématu
Předměty: mix
Předměty: mix (popis)
Předměty: mix (obrázky)
Zájmy
Sport  
Zobrazit souhrn tématu
Sportovní vybavení (obrázky)
Jídlo a vaření
Svět kolem nás
Dopravní prostředky  
Zobrazit souhrn tématu
Popisná slova
Vlastnosti a popisy předmětů
Frazémy
Přísloví  
Zobrazit souhrn tématu
Přirovnání  
Zobrazit souhrn tématu
Slovní hrátky a hádanky
Indicie ovoce, zelenina
Indicie zvířata
Přesmyčky

Čtení

Čtení slov
Čtení slov: velká písmena
Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena
Čtení: trojslabičná slova, velká písmena
Čtení slov: malá písmena
Čtení: trojslabičná slova, malá písmena
Čtení: souhláskový shluk, malá písmena
Čtení slov: malá písmena mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence