Pexeso – 4. třída (4. ročník)

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Vybrána třída: 4. třída (široký výběr)

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
Dy, ty, ny, di, ti, ni   

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: pády   
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen: mix
Určování slovních druhů   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Homonyma (slova souzvučná)   
Slova nadřazená, podřazená a souřadná   
Slova souřadná
Slovní zásoba
Předměty
Oblečení   
Školní a kancelářské pomůcky   
Kuchyňské potřeby   
Hudební nástroje   
Nářadí   
Předměty: mix
Předměty: mix (popis)
Předměty: mix (obrázky)
Zájmy
Sport   
Sportovní vybavení (obrázky)
Jídlo a vaření
Svět kolem nás
Dopravní prostředky   
Frazémy
Přísloví   
Slova: bonusy
Slovní hrátky a hádanky
Indicie ovoce, zelenina
Indicie zvířata
Přesmyčky
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence