Pexeso – 7. třída (7. ročník)

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Filtr podle ročníku

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: pády  
Zobrazit souhrn tématu
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen: mix
Zájmena
Druhy zájmen  
Zobrazit souhrn tématu
Číslovky
Druhy číslovek  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Slovesný vzor  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa: mix
Určování slovních druhů  
Zobrazit souhrn tématu

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Homonyma (slova souzvučná)  
Zobrazit souhrn tématu
Slova nadřazená, podřazená a souřadná  
Zobrazit souhrn tématu
Slova souřadná
Slovní zásoba
Lidé
Historické postavy
Bájné bytosti
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Lidé: mix
Předměty
Oblečení  
Zobrazit souhrn tématu
Kuchyňské potřeby  
Zobrazit souhrn tématu
Hudební nástroje  
Zobrazit souhrn tématu
Nářadí  
Zobrazit souhrn tématu
Předměty: mix
Předměty: mix (popis)
Předměty: mix (obrázky)
Zájmy
Sport  
Zobrazit souhrn tématu
Jídlo a vaření
Móda, společnost
Svět kolem nás
Dopravní prostředky  
Zobrazit souhrn tématu
Popisná slova
Vlastnosti a popisy předmětů
Vlastnosti a popisy lidí
Odborné pojmy
Kultura a umění
Politika a historie
Věda, medicína, technika
Odborné pojmy: mix
Význam slov: přídavná jména
Slova: bonusy
Slova zastaralá (archaismy)
Slovenská slovíčka
Nářečí: brněnský hantec
Frazémy
Přísloví  
Zobrazit souhrn tématu
Přirovnání  
Zobrazit souhrn tématu
Idiomy, ustálená spojení  
Zobrazit souhrn tématu
Slovní spojení
Slovní hrátky a hádanky
Indicie barvy
Indicie čísla
Indicie ovoce, zelenina
Indicie zvířata
Jak se správně jmenují?
Přesmyčky

Literatura

Jazykové a literární pojmy
Jazykové a literární pojmy: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence