Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Shoda přísudku s podmětem

Psaní ě

Psaní bě/bje

Psaní vě/vje

Psaní ě: mix

Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Předložky s/z

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Párové hlásky: mix

Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: pády

Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Vztahy slov

Synonyma: mix

Antonyma: mix

Homonyma (slova souzvučná)

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Zápis textů

Zápis vět a krátkých textů

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence