Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Podobně znějící: Psaní ě

Mě/mně (zájmeno já)

Mě/mně (zájmeno já)

Doplňovačka: střední

Psaní ě: mix

Psaní mě/mně

Diktáty online: střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka: lehké

Slovní druhy: Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Určování přídavných jmen

Rozbory: těžké

Druhy přídavných jmen

Druhy přídavných jmen

Otázky: střední

Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

Vpisování: lehké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

Krok po kroku: lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Synonyma (slova souznačná)

Pexeso: střední

Antonyma (slova protikladná)

Antonyma (slova protikladná)

Pexeso: střední

Homonyma (slova souzvučná)

Homonyma lehké

Hádanky: lehké
2/12

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Indicie zvířata

Pexeso: lehké

Přesmyčky

Hádanky: lehké
0/21

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis příběhů

Příběh: V jeskyni

Diktáty online: střední

Agent Bob

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Vtipy lehké

Pravopisné vtipy: lehké
0/20

Vtipy o zvířátkách

Pravopisné vtipy: lehké
0/22
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence