Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 0 / 2
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 4 / 16 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 4 / 23 0 / 47
Podobně znějící: Psaní ě 4 / 10 0 / 18
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 7
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 10 0 / 5
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 2
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 1 / 6 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 6
Slovní druhy: Podstatná jména 2 / 20 0 / 28
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 8 0 / 6
Slovní druhy: Zájmena 0 / 5 0 / 5
Slovní druhy: Číslovky 0 / 5 0 / 5
Slovní druhy: Slovesa 1 / 10 0 / 4
Slovní druhy: Příslovce 0 / 3 3 / 5
Slovní druhy: Předložky 0 / 2
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 1 / 10
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 2 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 2
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 2 / 5
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 0 / 19
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 2
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 5 0 / 9
Slova a jejich význam: Význam slov 1 / 18 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 7 0 / 177
Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty 0 / 4
Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty 0 / 60
Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy 0 / 279
Tematická zadání : Tematická zadání: korektor 0 / 30
Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním 2 / 165
Základy čtení: Čtení vět 0 / 1

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka: lehké
0

Koncovky ovi/ovy

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Doplňovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Diktáty online: střední

Koncovky ovi/ovy

Střílečka: lehké
0

Koncovky mi/my/ma

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: střední

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: střední

Shoda přísudku s podmětem

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Roboti: lehké
0

Koncovky všechny: mix

Střílečka: lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka: střední

Délka samohlásek: mix

Délka samohlásek: mix

Diktáty online: střední

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Určování podstatných jmen

Rozbory: střední

Určování podstatných jmen

Rozbory: těžké

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: rody

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné a množné číslo

Rozřazovačka: lehké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka: střední

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: pády

Pexeso: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: střední

Určování pádů ve větách

Rozbory: střední

Podstatná jména: pády

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Tetris: lehké
0

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: lehké

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: střední

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka: střední

Skloňování podstatných jmen

Vpisování: střední

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí souřadném

Čárky: střední

Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Věta hlavní

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

Krok po kroku: lehké

Rozbory vět jednoduchých

Krok po kroku: střední

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Píšeme si na chatu

Korektor: lehké
0/10

Základy čtení: Čtení vět

Krátké texty

Básničky a písničky

Slova ve větách: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence