Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 2 / 2
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 14 / 31 0 / 16 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 6 / 29 0 / 47
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 1 / 1
Podobně znějící: Psaní ě 5 / 11 0 / 18
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 2 / 9
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 10 0 / 5
Podobně znějící: Délka samohlásek 1 / 2
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 2 / 9 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 6
Slovní druhy: Podstatná jména 3 / 36 0 / 28
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 11
Slovní druhy: Zájmena 0 / 8 0 / 5
Slovní druhy: Číslovky 0 / 8 0 / 5
Slovní druhy: Slovesa 2 / 21 0 / 4
Slovní druhy: Příslovce 0 / 2 3 / 5
Slovní druhy: Předložky 0 / 2
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 2 / 19
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 3 0 / 6 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 2
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 4 / 12
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 2 / 22
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 2
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 3
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 17 5 / 36 0 / 9
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 18
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 8 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 9 109 / 243
Čtení: Čtení vět 0 / 4
Čtení: Čtení textů 5 / 324
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 3 / 75
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 627

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po P

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po P

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po S

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po V

Předpona vy-

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po V

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po Z

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova: mix

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova

Křížovky: lehké
0/16

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Krok po kroku: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Rozhodovačka: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Rozhodovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka: lehké
0

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící na ovi/ovy

Krok po kroku: střední

Slova končící na ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Rozhodovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Diktáty online: střední

Slova končící na ovi/ovy

Střílečka: lehké
0

Koncovky mi/my/ma

Koncovky mi/my/ma

Rozhodovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Rozhodovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Rozhodovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: střední

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: střední

Shoda přísudku s podmětem

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Krok po kroku: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mix

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Rozhodovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Roboti: lehké
0

Koncovky všechny: mix

Střílečka: lehké
0

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: lehké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Délka samohlásek: u/ú/ů

Rozhodovačka: střední

Délka samohlásek: mix

Délka samohlásek: mix

Diktáty online: střední

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Určování podstatných jmen

Rozbory: lehké

Určování podstatných jmen

Rozbory: střední

Určování podstatných jmen

Rozbory: těžké

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: rody

Otázky: lehké

Podstatná jména: rody

Otázky: střední

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: těžké

Podstatná jména: rody

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné a množné číslo

Rozřazovačka: lehké

Látková, hromadná, pomnožná

Otázky: střední

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka: střední

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: pády

Pexeso: lehké

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: střední

Určování pádů ve větách

Rozbory: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: těžké

Určování pádů ve větách

Rozbory: střední

Podstatná jména: pády

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Tetris: lehké
0

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: lehké

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: střední

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: těžké

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Rozhodovačka: střední

Skloňování slov ve větách

Vpisování: střední

Skloňování podle zadaného pádu a čísla

Vpisování: lehké

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí souřadném

Čárky: střední

Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky: lehké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Zkratky

Vpisování: střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Počet vět v souvětí

Počet vět v souvětí

Rozhodovačka: střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednoduchá a souvětí

Věta jednoduchá a souvětí

Rozhodovačka: střední

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Otázky: lehké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence