Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: lehké

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Psaní mě/mně ve slově

Rozhodovačka: střední

Mě/mně (zájmeno já)

Mě/mně (zájmeno já)

Rozhodovačka: střední

Psaní ě: mix

Psaní mě/mně

Diktáty online: střední

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: mix

Délka samohlásek: mix

Diktáty online: střední

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

Rozhodovačka: lehké

Slovní druhy: Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Určování přídavných jmen

Rozbory: těžké

Druhy přídavných jmen

Druhy přídavných jmen

Otázky: střední

Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

Vpisování: lehké

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Střílečka: lehké
3

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

Krok po kroku: lehké

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Indicie zvířata

Pexeso: lehké

Přesmyčky

Hádanky: lehké
0/21

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis příběhů

Příběh: V jeskyni

Diktáty online: střední

Agent Bob

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Vtipy lehké

Pravopisné vtipy: lehké
0/20

Vtipy o zvířátkách

Pravopisné vtipy: lehké
0/22
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence