Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Předložky s/z

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Párové hlásky: mix

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: mix

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Příslovečné určení

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence