Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Čárky a interpunkce
Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Přívlastek volný a těsný
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   
Číslovky a mezery   
Zkratky   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Čárky a interpunkce
Čárky v souvětí
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   


Čárky v souvětí

„Vznik bouřkového mraku netrvá déle než půl hodiny(,) během níž stoupá vlhký(,) a od zemského povrchu ohřátý vzduch do výšky(,) kde je natolik chladno(,) že se vodní páry začínají srážet.“Z kolika vět se souvětí skládá?ze 4z 5Jaký je vztah mezi první a druhou větou?Obě věty jsou hlavní v poměru slučovacím.První věta je hlavní a na ní závisí druhá vedlejší.Co z toho vyplývá?Před „během níž“ bude čárka.Před „během níž“ čárka nebude.Bude čárka před „a od zemského povrchu...“?Ano, je třeba oddělit vsuvku „a od zemského povrchu ohřátý“.Ne, protože „a“ spojuje větné členy v poměru slučovacím.Věta „kde je natolik chladno“ závisí na předchozí vedlejší větě „a od zemského povrchu...“. Jsou obě věty vedlejší stejného druhu?Ne, proto bude před „kde“ čárka.Ano, proto před „kde“ čárka nebude.Spojka „že“ vždy uvozuje vedlejší větu. Existuje důvod, proč byste zde před „že“ nenapsali čárku?Ano, předcházející věta je také vedlejší.Ne, je potřeba větu oddělit od předchozí vedlejší věty.Který konečý zápis věty je správný?„Vznik bouřkového mraku netrvá déle než půl hodiny, během níž stoupá vlhký, a od zemského povrchu ohřátý vzduch do výšky, kde je natolik chladno, že se vodní páry začínají srážet.“„Vznik bouřkového mraku netrvá déle než půl hodiny, během níž stoupá vlhký a od zemského povrchu ohřátý vzduch do výšky, kde je natolik chladno, že se vodní páry začínají srážet.“

Čárky

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.


Čárky a interpunkce
Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy   
Čárky ve větě jednoduché: další případy   
Čárky v souvětí
Čárky v souvětí souřadném   
Čárky v souvětí: věty vložené   
Čárky v souvětí s více větami   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Čárky: speciální případy   
Čárky v reálných textech
Citáty
Čapek: Dášeňka
Čapek: Jak se co dělá
Adams: Stopařův průvodce po Galaxii
King: Zelená míle
Recenze filmů
Attenborough: Život na Zemi
Holcová: I města mají vši


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence