Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Podobně znějící

Pravopis odvozený od stavby slova
Kořen a přípona: spodoba znělosti   
Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: národy, skupiny osob   
Velká písmena: dny, období, události   
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: státy, oblasti   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   
Velká písmena: mix místa

Slovní druhy

Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: mix
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování: mix

Rozbory vět, stavba slov

Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence