Rozhodovačka – 8. třída (8. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova: mix
Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově   
Pravopis odvozený od stavby slova
Kořen a přípona: spodoba znělosti   
Pravopis odvozený od stavby slova: mix
Spřežky   
Pravopis přejatých slov
Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: národy, skupiny osob   
Velká písmena: dny, období, události   
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: státy, oblasti   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   
Velká písmena: mix místa

Slovní druhy

Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: délka samohlásek
Příslovce
Stupňování příslovcí   

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět vyjádřený a nevyjádřený   
Podmět holý, rozvitý, několikanásobný   
Stavba vět
Počet vět v souvětí
Druhy vět
Věta jednoduchá a souvětí   
Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých

Slova a jejich význam

Slovní zásoba
Lidé
Charakteristiky osob
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Vlastnosti a popisy lidí
Předměty
Vlastnosti a popisy předmětů
Zájmy
Rukodělné práce
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: přídavná jména
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence