Rozhodovačka – 8. třída (8. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova: mix
Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem  
Zobrazit souhrn tématu

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis odvozený od stavby slova
Kořen a přípona: spodoba znělosti  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis odvozený od stavby slova: mix
Spřežky  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis přejatých slov
Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: národy, skupiny osob  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: dny, období, události  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: státy, oblasti  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: města, části měst, ulice  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: budovy, stavby  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: mix místa

Slovní druhy

Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: délka samohlásek
Příslovce
Stupňování příslovcí  
Zobrazit souhrn tématu

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět vyjádřený a nevyjádřený  
Zobrazit souhrn tématu
Podmět holý, rozvitý, několikanásobný  
Zobrazit souhrn tématu
Stavba vět
Počet vět v souvětí
Druhy vět
Věta jednoduchá a souvětí  
Zobrazit souhrn tématu
Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Slovní zásoba
Lidé
Charakteristiky osob
Bájné bytosti
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Zájmy
Sport  
Zobrazit souhrn tématu
Rukodělné práce
Popisná slova
Vlastnosti a popisy předmětů
Vlastnosti a popisy předmětů: věty
Vlastnosti a popisy lidí
Popis přírody
Popis přírody: obrázky
Popis přírody: věty
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: přídavná jména
Frazémy
Přirovnání  
Zobrazit souhrn tématu
Idiomy, ustálená spojení  
Zobrazit souhrn tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence