Rozhodovačka – 8. třída (8. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Vybrána třída: 8. třída (úzký výběr)

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova: mix
Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově   
Pravopis odvozený od stavby slova
Kořen a přípona: spodoba znělosti   
Pravopis odvozený od stavby slova: mix
Spřežky   

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: národy, skupiny osob   
Velká písmena: dny, období, události   
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: státy, oblasti   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   
Velká písmena: mix místa

Slovní druhy

Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: délka samohlásek
Příslovce
Stupňování příslovcí   
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování: mix

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět vyjádřený a nevyjádřený   
Podmět holý, rozvitý, několikanásobný   
Stavba vět
Počet vět v souvětí
Druhy vět
Věta jednoduchá a souvětí   
Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých

Slova a jejich význam

Slovní zásoba
Lidé
Charakteristiky osob
Vlastnosti a popisy lidí
Zájmy
Rukodělné práce
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: přídavná jména
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence