Rozhodovačka – 9. třída (9. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky všechny: mix

Podobně znějící

Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   
Párové hlásky
Párové hlásky: mix
Spřežky   
Pravopis přejatých slov
Přejatá slova: souhlásky   
Přejatá slova: samohlásky   
Pravopis přejatých slov: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: lidé, jména   
Velká písmena: národy, skupiny osob   
Velká písmena: instituce, organizace   
Velká písmena: dny, období, události   

Slovní druhy

Přídavná jména
Stupňování přídavných jmen   
Složená přídavná jména
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Přívlastek volný a těsný
Interpunkce, mezery, zkratky
Číslovky a mezery   
Zkratky   

Literatura

Česká literatura
Hlavní díla české literatury
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence