Rozhodovačka – 9. třída (9. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Vybrána třída: 9. třída (úzký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky všechny: mix

Podobně znějící

Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   
Spřežky   
Přejatá slova
Přejatá slova: souhlásky   
Přejatá slova: samohlásky   
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: lidé, jména   

Slovní druhy

Přídavná jména
Stupňování přídavných jmen   
Složená přídavná jména
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   
Číslovky
Číslovky a mezery   

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Přívlastek volný a těsný
Interpunkce, mezery, zkratky
Číslovky a mezery   
Zkratky   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence