Rozbory - 6. třída

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Větné členy: podmět, přísudek  Nový obsah
Větné členy obecně
Harry Potter
Narnie
Vinnetou
Rychlé šípy
Simpsonovi
Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka
Stavba vět
Typy vedlejších vět

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování přídavných jmen  Nový obsah
Určování zájmen  Nový obsah
Určování příslovcí  Nový obsah
Určování slovních druhů
Harry Potter: slovní druhy  Nový obsah
Pán prstenů: slovní druhy
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: pády     Nový obsah

Procvičujte nejlépe třikrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti po alespoň 14 dnech získáte hvězdný štít (úroveň 5 a 6).
  • Při druhém potvrzení znalosti po alespoň 30 dnech získáte dvojitý hvězdný štít (úroveň 7 a 8).

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM