Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: střední

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: lehké

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

Doplňovačka: lehké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: mix

Délka samohlásek: mix

Diktáty online: střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka: lehké

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Rozbory: lehké

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: lehké

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Určování kořene

Rozbory: lehké

Určování předpony

Určování předpony

Rozbory: střední

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Podmět a přísudek

Rozbory: lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Synonyma (slova souznačná)

Slova ve větách: lehké

Antonyma (slova protikladná)

Antonyma (slova protikladná)

Slova ve větách: lehké

Homonyma (slova souzvučná)

Homonyma (slova souzvučná)

Překladatel: lehké

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

Křížovky: lehké
0/9

Čtení: Čtení vět

Čtení delších vět

Básničky a písničky

Slova ve větách: těžké

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis vět a krátkých textů

Éra dinosaurů

Mluvené diktáty: lehké
0/5

To jste netušili

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Vtipy: rozcvička

Pravopisné vtipy: lehké
0/13
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence