Český jazyk: 5. třída (5. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky: mix

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Zájmena

Určování zájmen

Číslovky

Určování číslovek

Předložky

Určování předložek

Stavba slov

Dělení slov na slabiky

Určování kořene slova

Slova: bonusy

Spisovná a nespisovná slova

Zápis textů

Zápis vět a krátkých textů

Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence