Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Rozhodovačka: střední

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

Rozhodovačka: lehké

Psaní n/nn

Rozřazovačka: lehké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Rozhodovačka: lehké

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Rozbory: lehké

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Dělení slov na slabiky

Počet slabik

Rozhodovačka: lehké

Určování kořene slova

Určování kořene slova

Rozbory: lehké

Určování předpony slova

Určování předpony slova

Rozbory: střední

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Přísloví

Slova ve větách: lehké

Přísloví

Pexeso: lehké

Čtení: Čtení vět

Čtení delších vět

Básničky a písničky

Slova ve větách: těžké

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis vět a krátkých textů

Éra dinosaurů

Mluvené diktáty: lehké
1/5

To jste netušili

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Vtipy: rozcvička

Pravopisné vtipy: lehké
0/13
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence