Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: těžké

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Vpisování: těžké

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Rozhodovačka: těžké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

Rozhodovačka: těžké

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Rozbory: těžké

Druhy příslovcí

Druhy příslovcí

Rozřazovačka: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí souřadném

Čárky: těžké

Čárky v souvětí: věty vložené

Čárky v souvětí: věty vložené

Čárky: střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Zkratky

Rozhodovačka: střední

Zkratky

Rozhodovačka: těžké

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Rozhodovačka: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Poměry mezi hlavními větami

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory: střední

Poměry vedlejších vět

Poměry vedlejších vět

Rozbory: střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory: těžké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Synonyma (slova souznačná)

Slova ve větách: těžké

Antonyma (slova protikladná)

Antonyma (slova protikladná)

Slova ve větách: těžké

Homonyma (slova souzvučná)

Homonyma těžší

Hádanky: střední
0/10

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Přísloví

Čárky: těžké

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis příběhů

Pan Bašta

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis naučných textů

Věda a technika

Mluvené diktáty: lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence