Téma
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 1 / 4
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 3
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 4
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 2
Podobně znějící: Spřežky 0 / 2
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 6
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 1 / 10
Velká písmena: Velká písmena: místa 0 / 14
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 5
Slovní druhy: Zájmena 0 / 6
Slovní druhy: Slovesa 2 / 10
Slovní druhy: Příslovce 0 / 2
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 3
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 3
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 1 / 12
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 10
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 6
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 11 0 / 30
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 25
Slova a jejich význam: Frazémy 0 / 5
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 5 82 / 300
Čtení: Čtení textů 4 / 159
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 30
Zápis a korektury textů: Korektury textů 4 / 420
Literatura: Česká literatura 0 / 11
Literatura: Světová literatura 0 / 11
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 14 3 / 15

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Rozbory: těžké

Druhy příslovcí

Druhy příslovcí

Rozřazovačka: těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Přímá a nepřímá řeč

Rozhodovačka: střední

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Rozhodovačka: těžké

Zkratky

Zkratky

Rozhodovačka: střední

Zkratky

Rozhodovačka: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Otázky: těžké

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis příběhů

Pan Bašta

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis naučných textů

Věda a technika

Mluvené diktáty: lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence