Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Určování kořene slova   
Určování předpony slova   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Určování kořene slova   
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek
Určování podmětu a přísudku
Předmět (větný člen)   
Přívlastek shodný a neshodný   
Přívlastek shodný
Příslovečné určení   
Větné členy obecně
Vinnetou
Narnie


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence