Rozhodovačka – 3. třída (3. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j   
Dy, ty, ny, di, ti, ni   
Měkké a tvrdé souhlásky: mix
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Vyjmenovaná slova: mix
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky podstatných jmen: mužský rod   
Koncovky podstatných jmen: ženský rod   
Koncovky podstatných jmen: střední rod   

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní dě, tě, ně
Psaní bě/bje   
Psaní vě/vje   
Psaní ě: mix
Párové hlásky
Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...   
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: základy
Délka samohlásek: u/ú/ů   
Pravopis přejatých slov
Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách   

Velká písmena

Velká písmena: základy
Velká písmena a začátek věty   
Velká písmena a vlastní jména   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Dělení slov na slabiky   
Počet slabik

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Slova nadřazená, podřazená a souřadná   
Slovní analogie   
Slovní zásoba
Lidé
Rodinní příslušníci
Zájmy
Jídlo a vaření
Svět kolem nás
Venkov, zahrada
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: podstatná jména
Paronyma: slovesa

Čtení

Čtení slov
Doplňování písmen do slov: velká písmena
Doplňování písmen do slov: malá písmena
Čtení vět
Krátké věty psané velkými písmeny
Čtení vět jednoduchých
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence