Rozhodovačka – 5. třída (5. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Vybrána třída: 5. třída (úzký výběr)

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
Měkké a tvrdé souhlásky   
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky podstatných jmen: mužský rod   
Koncovky podstatných jmen: ženský rod   
Koncovky podstatných jmen: střední rod   
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní bě/bje   
Psaní vě/vje   
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Předložky s/z   
Párové hlásky: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: lidé, jména   
Velká písmena: místa
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Předložky
Předložky s/z   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Dělení slov na slabiky   
Počet slabik

Slova a jejich význam

Slovní zásoba
Lidé
Rodinní příslušníci
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence