Krok po kroku – 6. třída

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný  Nový obsah   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých

Ukázky

Přívlastek shodný a neshodný

A: „Černý kámen na obrázku je meteorit.“A: Najdeme si ve větě všechna podstatná jména:kámen, meteoritkámen, obrázku, meteoritA: O kterých podstatných jménech jsou ve větě bližší informace?o kamenio kameni a o obrázkuA: Která slova rozvíjí slovo „kámen“?černýčerný, na obrázkuA: Vyskloňujeme si: černý kámen na obrázku, bez černého kamene na obrázku... Jakým přívlastkem je slovo „černý“?neshodnýmshodnýmA: Jakým přívlastkem je „na obrázku“?neshodnýmshodnýmA: Je počet přívlastků ve větě shodný s počtem podstatných jmen?Ano.Ne.

Rozbory vět jednoduchých

A: „Na stole stál hrnek.“A: Kdo stál na stole?A: „hrnek“A: O jaký druh podmětu se jedná?nevyjádřený podmětvyjádřený podmětA: Vyberte správný přísudek:„stál“„stál na stole“A: Jakým slovním druhem je „stál“?podstatné jménoslovesoA: Protože je přísudek tvořen slovesem, nazývá se:přísudek slovesnýpřísudek jmenný se sponouA: Vyberte správnou otázku, na kterou si odpovíte „na stole“:Kde stál hrnek?Na čem stál hrnek?A: Protože jste se zeptali kde, jedná se o:příslovečné určení místapříslovečné určení časuA: Vyberte správný graf věty:

Mluvnické kategorie sloves

A: „pocházíte“A: V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., množ. č.2. os., jedn. č.A: Co sloveso vyjadřuje?Rozkaz.Něco, co se děje.A: V jakém je tedy sloveso způsobu?v rozkazovacímv oznamovacímA: V jakém čase je sloveso?v budoucímv přítomnémA: V jakém je tedy „pocházíte“ rodě?v činnémv trpnémA: Pokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „pocházet“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýA: Který ze zápisů kategorií slovesa „pocházíte“ je správný?2. os., č. množ., oznam. způsob, čas přít., čin. rod, vid nedok.2. os., č. jedn., oznam. způsob, čas přít., čin. rod, vid dok.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence