Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Zájmena   
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých

Ukázky

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

„Samička morčete je břez_ obvykle 68–72 dní.“Řekneme si „břez_“ ve všech 3 rodech (muž, žena, dítě). Mění se koncovky?neanoPodle kterého vzoru se tedy budeme řídit?podle mladýpodle jarníDo věty dosadíme místo „břez_“ slovo „jarní“ ve správném tvaru. Jaké i/y pak napíšeme ve slově „břez_“?ýíJak tedy bude vypadat správný zápis věty?„Samička morčete je březý obvykle 68–72 dní.“„Samička morčete je březí obvykle 68–72 dní.“

Slovní druhy: mix

„Když byl Ondřej rozčilený, uklidňoval se během podél řeky.“Co označuje „během“ ve větě?pojmenování činnostičasový úsekJakým slovním druhem je tedy „během“?podstatné jménopředložkaJak by věta vypadala, kdyby „během“ byla předložka?„Když byl Ondřej rozčilený, uklidňoval se rychlým během.“„Když byl Ondřej rozčilený, uklidnil se u řeky během chvilky.“

Mluvnické kategorie sloves

„vyzkoušejte“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?1. os., množ. č.2. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Rozkaz.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?rozkazovacímoznamovacímV jakém čase je sloveso?V budoucím.U rozkaz. způsobu čas neurčujeme.Jak by zněl tvar „vyzkoušejte“ v trpném rodě?buďte vyzkoušenibudou vyzkoušeniPokud jde vytvořit budoucí čas pomocí BUDU a infinitivu „vyzkoušet“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „vyzkoušejte“ je správný?2. os., č. množ., rozkaz. způsob, čin. rod, vid dok.1. os., č. množ., rozkaz. způsob, čas bud., čin. rod, vid nedok.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence