Krok po kroku – 6. třída (6. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 6. třída (široký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena   
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek   
Druhy podmětu
Druhy přísudku   
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých

Ukázky

Koncovky podstatných jmen: mix

„Emanuel mu z hloub_ duše rozuměl.“Rod poznáme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO. Jakého rodu je „hloub“?mužskéhoženskéhoNa co končí slovo „hloub“?na samohláskuna souhláskuKteré vzory ženského rodu končí také na souhlásku?žena, růžepíseň, kostAbychom rozhodli, jestli je „hloub“ podle vzoru píseň, nebo podle vzoru kost, řekneme si „hloub“ v 1. a 2. pádě.hloub, bez hloubihloub, vidím hloubSe kterým vzorem se „hloub“ rýmuje?s píseň, bez písněs kost, bez kostiPodle toho, jaké i/y se píše v „kost“ doplníme i/y do slova „hloub_“.z hloubi jako z kostiz hlouby jako z kostiJak tedy bude vypadat celá věta?„Emanuel mu z hloubi duše rozuměl.“„Emanuel mu z hlouby duše rozuměl.“

Shoda přísudku s podmětem

„Klíčové myšlenky i pojmy byl_ v textu dobře vysvětleny.“Kdo, co byl_ v textu vysvětleny?myšlenky i pojmyklíčové myšlenkyV jakém čase je sloveso v přísudku?v minulémv přítomnémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoJakého rodu jsou slova v podmětu?ženského a mužského neživotnéhoobě ženskéhoKteré i/y tím pádem bude v přísudku?iy

Shoda přísudku s podmětem

„Klára, Pavel a jejich štěně často chodil_ na procházky.“Kdo, co často chodil_ na procházky?Klára a PavelKlára, Pavel a štěněV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?anoneKteré i/y tím pádem bude v přísudku?iy
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence