Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: jmenné číslo   
Látková, hromadná, pomnožná
Číslovky
Druhy číslovek   
Slovesa
Slovesný rod   
Určování slovních druhů   

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: slovesa
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Slovní zásoba
Lidé
Povolání   
Charakteristiky osob
Vlastnosti a popisy lidí
Předměty
Vlastnosti a popisy předmětů
Zájmy
Sport   
Sportovní pojmy (popis)
Cestování, turistika
Slova: bonusy
Slovenská slovíčka
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence