Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách
Příslovce
Určování příslovcí
Určování slovních druhů   
Harry Potter: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Slovní druhy: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek
Určování podmětu a přísudku
Předmět (větný člen)   
Přívlastek shodný a neshodný   
Příslovečné určení   
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Vinnetou
Rychlé šípy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba vět
Věta hlavní   
Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové   
Vedlejší věty příslovečné   
VV příslovečná způsobová, místní a časová
Druhy vedlejších vět souhrnně   
Druhy vět
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence