Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách
Zájmena
Určování zájmen
Příslovce
Určování příslovcí
Určování slovních druhů   
Harry Potter: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Slovní druhy: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Předmět (větný člen)   
Přívlastek shodný a neshodný   
Příslovečné určení   
Doplněk   
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami   
Poměry vedlejších vět   
Druhy vedlejších vět souhrnně   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence