Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Tvoření slov   
Druhy vět
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Tvoření slov   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami   
Druhy vedlejších vět souhrnně   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Simpsonovi
Stavba vět
Věta hlavní   
Poměry mezi hlavními větami   
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a doplňkové   
Druhy vedlejších vět souhrnně   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence