Diktáty online – 5. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky všechny: mix
Koncovky přídavných jmen
Koncovky podstatných jmen
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní bě/bje   
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: mix

Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování, časování, slovotvorba
Skloňování a časování: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Tematická zadání

Tematická zadání: diktáty
Příběh: Příliš mnoho dobrodružství
Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky
Příběh: Výprava k prameni potoka
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Psaní s/z na začátku slova

Kolekce motýlů

  tatný Standa   váděl dívky   lepších rodin poměrně často. Při své snaze   koušel leccos. Jedné slečně sliboval   levu na sportovní vůz, který však nevlastnil.   tvořil si dokonce jinou identitu – Itala Paola. Jako Paolo dokonce téměř   páchal sňatkový podvod. Naštěstí ho ale nevěsta před tím, než si   tihl   vléct oblek, včas   pravila o tom, že se ve skutečnosti jmenuje Jarmil. Poté se raději Standa   týkal nějakou dobu jen s kamarádkami, kterým si   těžoval, kde až   končil. Ale ten kámen se mu   e srdce   hodit nepodařilo. Dokud nevynalezl trik se   bírkou motýlů. Když ho totiž   kusil na první dívku,   věděl konečně, jaké to je   líznout pořádný záhlavec.

Psaní n/nn

Pepan

Když jednou Pepan, první jesky   í člověk, ležel neči   ě a lí   ě před rodnou jesky   í, povídá mu jeho že   a Madla blahosklo   ě, že by mohl koneč   ě přiložit ruku k budová   í rodi   é pohody a třeba něco vynalézt. Pepa   ovo myšle   í se spustilo na pl   é obrátky, a tak vzal dřevě   é kladivo a začal bušit do kame   ého bloku. Madla zaslechla šíle   é rá   y a překvape   ě vyběhla z jesky   ě. „Co děláš,“ okřikla plame   ě a rozzlobe   ě Pepana. „Rozbíjím atom,“ odvětil nevi   ě Pepan. „Na to je ještě teď v nehosti   ém pravěku brzo, zkus vynalézt něco užiteč   ého, třeba abychom nemuseli každode   ě spát na stude   é kame   é podlaze!“ A tak vzal Pepan rozum do hrsti a po celode   ím bádá   í vymyslel postel. A hned ji večer s Madlou povi   ě vyzkoušeli. „Pepane, to je nejce   ější vynález všech dob.“

Vyjmenovaná slova po M

Na zámku straší

M   lí kamarádi, m   nulé léto jsem strávil v Litom   šli. Slyšel jsem, že je tam muzeum m   niatur, ale asi jsem ho někde m   nul. M   sto toho se m   dostalo m   mořádné prohlídky na m   stním zámku. Průvodkyně M   lena m   strně ovládala m   ty, kterými umně m   stifikovala své posluchače. Prý tu kdysi m   vala domov komteska M   chaela, která měla moc ráda m   dlinkové koupele. Jednou neúm   slně rozdm   chala pěnu tak, až v ní celá zm   zela. Pak už se nikdy neobjevila. Od té doby si lidé dom   šlí, že M   chalka na zámku v noci straší.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM