Krok po kroku – 7. třída

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek  Nový obsah   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný  Nový obsah   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých

Ukázky

Přívlastek shodný a neshodný

A: „Tisknu obličej ke studené okenní tabuli nad postelí.“A: Najdeme si ve větě všechna podstatná jména:obličej, okno, postelíobličej, tabuli, postelíA: O kterých podstatných jménech jsou ve větě bližší informace?o tabulio posteliA: Co všechno víme o „tabuli“ ve větě?Je studená, je okenní.Je studená, je okenní, je nad postelí.A: Tato slova jsou tedy přívlastky. Abychom zjistili jejich druh, řekneme si „studená tabule, okenní tabule a tabule nad postelí“ v různých pádech v jedn. i množ. čísle. Tvary kterých přívlastků se mění?studená a okennínad postelíA: Jakým přívlastkem tím pádem slova „studená a okenní“ jsou?shodnýmneshodnýmA: Jakým přívlastkem je „nad postelí“?shodnýmneshodnýmA: Kolik přívlastků je tedy celkem ve větě?23

Mluvnické kategorie sloves

A: „počkej“A: V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., množ. č.2. os., jedn. č.A: Co sloveso vyjadřuje?Něco, co se stalo, děje nebo stane.Rozkaz.A: V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv rozkazovacímA: V jakém čase je sloveso?v budoucímU rozkaz. způsobu čas neurčujeme.A: Vykonává činnost podmět (v tomto případě „ty“)?neanoA: V jakém je tedy „počkej“ rodě?v činnémv trpnémA: Pokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „počkat“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýA: Který ze zápisů kategorií slovesa „počkej“ je správný?2. os., č. jedn., rozkaz. způsob, čin. rod, vid dok.2. os., č. jedn., oznam. způsob, čas přít., čin. rod, vid nedok.

Shoda přísudku s podmětem

A: „Páry všech zvířat nastoup_ do Noemovy archy.“A: Kdo, co nastoup_ do archy?páryzvířataA: V jakém čase je sloveso v přísudku?v minulémv přítomném/budoucímA: Které i/y tím pádem bude v přísudku?ýíA: Proč?V přísudku v přítomném/budoucím čase je vždy i/í bez ohledu na rod podmětu.Protože zvířata jsou živá.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence