Krok po kroku – 7. třída (7. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 7. třída (široký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky v souvětí
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek
Druhy přísudku   
Podmět a přísudek: mix
Druhy podmětu
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami   
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Druhy vedlejších vět souhrnně   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Předpona, kořen, přípona, koncovka

„podkova“Abychom určili kořen, řekneme si několik slov příbuzných:podpatek, podkoní, podkovaný, podrazitkovář, kovat, okovat, vykovatKořen je největší společná část slov příbuzných a slova „podkova“. Jaký je tedy kořen slova?kovakovJaká je je slově „podkova“ předpona?pod-po-Písmeno „a“ na konci slova je:koncovkapříponaProč?Poslední písmeno je vždy koncovka.Koncovka se při skloňování/časování mění, přípona ne.Jak bychom tedy znázornili jednotlivé stavební prvky přímo ve slově?pod-ko-vapod-kov-a

Shoda přísudku s podmětem

„Mnozí z nás viděl_ tu spoušť na vlastní oči.“Kdo, co viděl_ tu spoušť na vlastní oči?mymnozíV jakém čase je sloveso v přísudku?v minulémv přítomnémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?anoneKteré i/y tím pádem bude v přísudku?yi

Rozbory vět jednoduchých

„Kapitán se prudce otočil ke dveřím.“Vyberte správný přísudek:„otočil se“„otočil“O jaký druh přísudku se jedná?přísudek jmenný se sponoupřísudek slovesnýVe větě jsou dvě příslovečná určení, která?příslovečné určení způsobu a časupříslovečné určení způsobu a místaKteré slovo je příslovečným určením místa?„prudce“„ke dveřím“V jakém pádu se nachází?4. pád3. pádSlovo dveře patří mezi slova:pomnožnáhromadnáVyberte správný graf věty:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence