Krok po kroku – 7. třída (7. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 7. třída (široký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena   
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek   
Druhy podmětu
Druhy přísudku   
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Psaní n/nn

„varha_í hudba“Slovo „varha_í“ je složené ze základového slova a přípony -ní. Jaké je základové slovo ke slovu „varha_í“?varvarhanyObsahuje slovo „varhany“ v poslední slabice -n-?anoneJak tedy bude vypadat správný zápis spojení „varha_í hudba“?„varhaní hudba“„varhanní hudba“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec(,) mající stejnou cestu jako já.“Jaký opozdilec?Jakýkoli opozdilec obecně.Jen ten, který má stejnou cestu, ne jiný.Co z toho plyne?Formulace „mající stejnou cestu jako já“ specifikuje opozdilce.Formulace „mající stejnou cestu jako já“ je nedůležitá informace o opozdilci navíc.Formulace „mající stejnou cestu“ je proto přívlastek:těsnývolnýKterý zápis věty je správný?„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec, mající stejnou cestu jako já.“„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec mající stejnou cestu jako já.“

Přívlastek shodný a neshodný

„Tisknu obličej ke studené okenní tabuli nad postelí.“Najdeme si ve větě všechna podstatná jména:obličej, okno, postelíobličej, tabuli, postelíO kterých podstatných jménech jsou ve větě bližší informace?o tabulio posteliCo všechno víme o „tabuli“ ve větě?Je studená, je okenní.Je studená, je okenní, je nad postelí.Tato slova jsou tedy přívlastky. Abychom zjistili jejich druh, řekneme si „studená tabule, okenní tabule a tabule nad postelí“ v různých pádech v jedn. i množ. čísle. Tvary kterých přívlastků se mění?studená a okennínad postelíJakým přívlastkem tím pádem slova „studená a okenní“ jsou?shodnýmneshodnýmJakým přívlastkem je „nad postelí“?shodnýmneshodnýmKolik přívlastků je tedy celkem ve větě?32
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence