Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Zájmena   
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Auta(,) jako Opel Corsa nebo Toyota Yaris(,) jsou vhodná pro začínající řidiče.“Mohli bychom říct, že „Opel Corsa nebo Toyota Yaris“ jsou „auta“?anoneFormulace „jako Opel Corsa nebo Toyota Yaris“ je tedy:přístavekpřívlastek těsnýProč?Protože jeho jádrem je přídavné jméno.Protože jeho jádrem je podstatné jméno.Změní se smysl věty, když „jako Opel Corsa nebo Toyota Yaris“ vynecháme nebo dáme do závorky?anoneKterý zápis věty je správný?„Auta jako Opel Corsa nebo Toyota Yaris jsou vhodná pro začínající řidiče.“„Auta, jako Opel Corsa nebo Toyota Yaris, jsou vhodná pro začínající řidiče.“

Rozbory vět jednoduchých

„Moje maminka je v Dolní Bělé zubařkou.“Vyberte správný přísudek:„je zubařkou“„je“O jaký druh přísudku se jedná?jmenný se sponouslovesnýJe přísudek rozvitý?anoneJakým větným členem je rozvit?příslovečným určením místapředmětemKterým větným členem je „moje“?přívlastek shodnýpřívlastek neshodnýVyberte správný graf věty:

Rozbory vět jednoduchých

„Kvůli dlouhé nemoci musela opakovat ročník.“Vyberte správný přísudek:„musela opakovat“„musela“O jaký typ přísudku se jedná?jmenný se sponouslovesný složenýZ jakých sloves se přísudek skládá?z infinitivu a způsobového slovesaz infinitivu a pomocného slovesaOznačte správný podmět:„ročník“nevyjádřenýSlovo „ročník“ se váže na přísudek, jedná se o:příslovečné určení způsobupředmětV jakém pádu je předmět?první pádčtvrtý pádJak se zeptáte na „kvůli nemoci“?kdyproč, z jakého důvoduO jaký větný člen se jedná?příslovečné určení časupříslovečné určení příčinyVyberte správný graf věty:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence