Krok po kroku – 8. třída (8. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)  
Zobrazit souhrn tématu
Slova končící na ovi/ovy  
Zobrazit souhrn tématu
Shoda přísudku s podmětem  
Zobrazit souhrn tématu
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn  
Zobrazit souhrn tématu

Slovní druhy

Zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek  
Zobrazit souhrn tématu
Čárky v souvětí
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč  
Zobrazit souhrn tématu
Čárky: mix
Čárky před a, nebo  
Zobrazit souhrn tématu

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy
Podmět a přísudek
Druhy přísudku  
Zobrazit souhrn tématu
Podmět a přísudek: mix
Druhy podmětu
Přívlastek shodný a neshodný  
Zobrazit souhrn tématu
Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami  
Zobrazit souhrn tématu
Druhy vedlejších vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné  
Zobrazit souhrn tématu
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Druhy vedlejších vět souhrnně
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence