Krok po kroku – 8. třída

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek  Nový obsah   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo  Nový obsah   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný  Nový obsah   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých

Ukázky

Shoda přísudku s podmětem

A: „Děvčata se smál_ kotěti honícímu provázek.“A: Kdo, co se smál_?kotěděvčataA: V jakém čase je sloveso v přísudku?v minulémv přítomnémA: Pravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?anoneA: Jakého rodu a čísla je podmět?ženského množ. číslastředního množ. číslaA: Které i/y tím pádem bude v přísudku?ay

Mluvnické kategorie sloves

A: „nakupují“A: V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?3. os., množ. č.2. os., množ. č.A: Co sloveso vyjadřuje?Rozkaz.Něco, co se stalo, děje nebo stane.A: V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv rozkazovacímA: V jakém čase je sloveso?v budoucímv přítomnémA: Vykonává činnost podmět (v tomto případě „ony“)?neanoA: V jakém je tedy „nakupují“ rodě?v činnémv trpnémA: Pokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „nakupovat“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýA: Který ze zápisů kategorií slovesa „nakupují“ je správný?3. os., č. množ., oznam. způsob, přít. čas, čin. rod, vid nedok.3. os., č. množ., rozkaz. způsob, čin. rod, vid nedok.

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

A: „Do čínských kin dnes přichází první čínský celovečerní snímek(,) natočený v České republice.“A: Jaký čínský snímek přichází do čínských kin?Ten, který byl natočen v České republice.Obecně čínský celovečerné snímek.A: Co z toho plyne?Formulace „natočený v České republice“ je nedůležitá informace navíc.Formulace „natočený v České republice“ specifikuje snímek.A: Změní se smysl věty, když „natočený v České republice“ z věty vynecháme?neanoA: Formulace „natočený v České republice“ je proto přívlastek:těsnývolnýA: Který zápis věty je správný?„Do čínských kin dnes přichází první čínský celovečerní snímek natočený v České republice.“„Do čínských kin dnes přichází první čínský celovečerní snímek, natočený v České republice.“
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence