Krok po kroku – 8. třída (8. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 8. třída (široký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena   
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek   
Druhy podmětu
Druhy přísudku   
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Čárky před a, nebo

„Většina lidí na útěku dělá chyby z nepozornosti, protože přemýšlí nad svým trápením(,) a nechá se rychle chytit.“Z kolika vět se souvětí skládá?ze 2ze 3Znázorníme si, které věty jsou hlavní a které vedlejší. Který zápis je správně?VH1 – protože VV1 – a VV2VH1 – protože VV1 – a VH2Co vyplývá z toho, že je před „a“ připojujícím větu hlavní věta vedlejší?Čárka před „a“ se píše.Čárka před „a“ se nepíše.Který zápis věty je správný?„Většina lidí na útěku dělá chyby z nepozornosti, protože přemýšlí nad svým trápením a nechá se rychle chytit.“„Většina lidí na útěku dělá chyby z nepozornosti, protože přemýšlí nad svým trápením, a nechá se rychle chytit.“

Rozbory vět jednoduchých

„V myčce na nádobí se umyjí velké hrnce lépe.“Označte přísudek:„lépe“„umyjí se“O jaký druh přísudku se jedná?slovesnýjmenný se sponouVyberte podmět:„hrnce“„nádobí“O jaký druh podmětu se jedná?rozvitýholýJaké slovo je řídícím členem spojení „na nádobí“?v myčceumyjí seJakým větným člen je tedy „na nádobí“:přívlastek neshodnýpříslovečné určení místaVyberte správný graf věty:

Shoda přísudku s podmětem

„Mnozí z nás viděl_ tu spoušť na vlastní oči.“Kdo, co viděl_ tu spoušť na vlastní oči?mymnozíV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?anoneKteré i/y tím pádem bude v přísudku?yi
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence