Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Čárky před a, nebo

„Přímo před námi zapadalo slunce(,) a poté, co zmizelo za obzorem, nás rozklepala zima.“Z kolika vět se souvětí skládá?ze 2ze 3Znázorníme si, které věty jsou hlavní a které vedlejší. Který zápis je správně?VH1 – a VH2a – co VV1 – VH2bVH1 – a poté, co VH2 – VH3Spojka „a“ spojuje 2 věty hlavní. V jakém jsou poměru?v důsledkovémve slučovacímKterý zápis věty je správný?„Přímo před námi zapadalo slunce, a poté, co zmizelo za obzorem, nás rozklepala zima.“„Přímo před námi zapadalo slunce a poté, co zmizelo za obzorem, nás rozklepala zima.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Mongolský vojevůdce(,) Čingischán(,) se jednou vypravil se svým doprovodem na lov.“Mohli bychom říct, že „mongolský vojevůdce“ je v této větě „Čingischán“?anone„Mongolský vojevůdce“ je tedy:přívlastek těsnýpřístavekProč?Protože jeho jádrem je podstatné jméno.Protože jeho jádrem je přídavné jméno.Který zápis věty je správný?„Mongolský vojevůdce, Čingischán, se jednou vypravil se svým doprovodem na lov.“„Mongolský vojevůdce Čingischán se jednou vypravil se svým doprovodem na lov.“Proč ve větě nepíšeme čárky?Přístavek se nikdy neodděluje čárkami.Když je nejdříve fukce/zaměstnání a teprve pak následuje vlastní jméno, čárky se nepíší.

Mluvnické kategorie sloves

„seděli by“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?3. os., množ. č.1. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co by se mohlo stát.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?oznamovacímpodmiňovacímV jakém čase je sloveso?V budoucím.U podm. způsobu neurčujeme.Jak by zněl tvar slovesa v trpném rodě?seděli bybyli by sezeniPokud jde vytvořit budoucí čas pomocí BUDU a infinitivu „sedět“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „seděli by“ je správný?3. os., č. množ., podm. způsob, čas bud., trp. rod, vid nedok.3. os., č. množ., podm. způsob, čin. rod, vid nedok.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence