Krok po kroku – 9. třída

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek  Nový obsah   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo  Nový obsah   

Rozbory vět, stavba slov

Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých

Ukázky

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

A: „Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec(,) mající stejnou cestu jako já.“A: Jaký opozdilec?Jen ten, který má stejnou cestu, ne jiný.Jakýkoli opozdilec obecně.A: Co z toho plyne?Formulace „mající stejnou cestu jako já“ specifikuje opozdilce.Formulace „mající stejnou cestu jako já“ je nedůležitá informace o opozdilci navíc.A: Formulace „mající stejnou cestu“ je proto přívlastek:těsnývolnýA: Který zápis věty je správný?„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec mající stejnou cestu jako já.“„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec, mající stejnou cestu jako já.“

Mluvnické kategorie sloves

A: „budou zalévat“A: V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., množ. č.3. os., množ. č.A: Co sloveso vyjadřuje?Něco, co se děje.Něco, co by se mohlo stát.A: V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv podmiňovacímA: V jakém čase je sloveso?v přítomnémv budoucímA: Vykonává činnost sám podmět (v tomto případě „oni“)?anoneA: V jakém je tedy „budou zalévat“ rodě?v trpnémv činnémA: Pokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „zalévat“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýA: Který ze zápisů kategorií slovesa „budou zalévat“ je správný?2. os., č. množ., oznam. způsob, čas přít., čin. rod, vid dok.3. os., č. množ., oznam. způsob, čas bud., čin. rod, vid nedok.

Čárky před a, nebo

A: „Obdivovat můžete staré dřevěnice, hornické domky v tichém údolí, štoly(,) a dokonce stáje roztroušené po okolních loukách.“A: Co spojují spojky v této větě?větyvětné členyA: Jak je připojen poslední větný člen?pomocí „a dokonce“jen pomocí „a“A: Který poměr mezi větami nám signalizuje spojení „a dokonce“?slučovacístupňovacíA: Který zápis věty je správný?„Obdivovat můžete staré dřevěnice, hornické domky v tichém údolí, štoly a dokonce stáje roztroušené po okolních loukách.“„Obdivovat můžete staré dřevěnice, hornické domky v tichém údolí, štoly, a dokonce stáje roztroušené po okolních loukách.“
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence