Krok po kroku – 9. třída (9. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 9. třída (široký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek   
Druhy podmětu
Druhy přísudku   
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Téměř v každé zprávě(,) týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti(,) se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“Co je to za zprávu, kde se můžeme dočíst o tom, že voda na Zemi ubývá?Je to zpráva, která se týká sucha a zajištění pitné vody do budoucna.Dočíst se o tom můžeme v každé zprávě.Co z toho plyne?Formulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ je nedůležitá informace navíc.Formulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ specifikuje slovo zpráva.Změní se smysl věty, když „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ z věty vynecháme?neanoFormulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ je proto přívlastek:volnýtěsnýKterý zápis věty je správný?„Téměř v každé zprávě, týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti, se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“„Téměř v každé zprávě týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“

Vedlejší věty předmětné a přívlastkové

„Představovala jsem si, že přesně tohle dělá lev v londýnské ZOO.“Vyberte přísudek z první věty:„představovala“„představovala jsem si“Vyberte přísudek z druhé věty:„tohle dělá“„dělá“V souvětí jsou 2 přísudky, kolik vět má souvětí?23Jak se zeptáte na vedlejší větu?Koho, co jsem si představovala?Kde jsem si představovala?Pádovou otázkou jinou než prvním pádem se ptáme na:podmětpředmětVedlejší věta je proto věta:podmětnápředmětnáVyberte z nabídky správný graf souvětí:

Mluvnické kategorie sloves

„seděli by“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?1. os., množ. č.3. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co se stalo, děje nebo stane.Něco, co by se mohlo stát.V jakém je tedy sloveso způsobu?podmiňovacímoznamovacímV jakém čase je sloveso?V budoucím.U podm. způsobu neurčujeme.Jak by zněl tvar slovesa v trpném rodě?seděli bybyli by sezeniPokud jde vytvořit budoucí čas pomocí BUDU a infinitivu „sedět“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „seděli by“ je správný?3. os., č. množ., podm. způsob, čin. rod, vid nedok.3. os., č. množ., podm. způsob, čas bud., trp. rod, vid nedok.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence