Krok po kroku – 9. třída (9. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 9. třída (široký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek   
Druhy podmětu
Druhy přísudku   
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Mluvnické kategorie sloves

„seděli by“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?1. os., množ. č.3. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co by se mohlo stát.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?podmiňovacímoznamovacímV jakém čase je sloveso?V budoucím.U podm. způsobu neurčujeme.Jak by zněl tvar slovesa v trpném rodě?seděli bybyli by sezeniPokud jde vytvořit budoucí čas pomocí BUDU a infinitivu „sedět“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „seděli by“ je správný?3. os., č. množ., podm. způsob, čas bud., trp. rod, vid nedok.3. os., č. množ., podm. způsob, čin. rod, vid nedok.

Vedlejší věty podmětné a předmětné

„Snad bylo dobře, že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“Jak zní přísudek v první větě?„bylo“„bylo dobře“Určete podmět v první větě:V první větě podmět není.V první větě je podmět nevyjádřený.Jak zní přísudek v druhé větě?„nechtěli“„nechtěli si popovídat“V souvětí jsou dva přísudky, z kolika vět se souvětí skládá?ze dvou větze tří větVyberte vhodnou otázku, na kterou bude možné odpovědět jednou z vět souvětí:Kdo, co snad bylo dobře?Jak si se mnou nechtěli popovídat?Která z vět je hlavní? (Je to ta věta, která je součástí otázky.)„Snad bylo dobře...“„...že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“Která z vět je vedlejší? (Je to ta věta, kterou jsme odpovídali na otázku.)„...že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“„Snad bylo dobře...“Na vedlejší větu jsme se ptali prvním pádem kdo, co. O jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta předmětnávedlejší věta podmětnáVyberte vhodný graf souvětí:

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec(,) mající stejnou cestu jako já.“Jaký opozdilec?Jakýkoli opozdilec obecně.Jen ten, který má stejnou cestu, ne jiný.Co z toho plyne?Formulace „mající stejnou cestu jako já“ je nedůležitá informace o opozdilci navíc.Formulace „mající stejnou cestu jako já“ specifikuje opozdilce.Formulace „mající stejnou cestu“ je proto přívlastek:volnýtěsnýKterý zápis věty je správný?„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec, mající stejnou cestu jako já.“„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec mající stejnou cestu jako já.“
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence