Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena   
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek   
Druhy podmětu
Druhy přísudku   
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Přívlastek shodný a neshodný

„Za klášterní brankou vykukuje slunce.“Najdeme si ve větě všechna podstatná jména:brankou, slunceklášterní brankou, slunceKteré slovo nám dává podrobnější informace o „brance“?vykukujeklášterní„Klášterní“ je tedy přívlastek slova „brankou“. Abychom zjistili jeho druh, řekneme si „klášterní brankou“ v různých pádech v jedn. i množ. čísle. Mění se tvary přívlastku?anoneJakým přívlastkem tedy slovo „klášterní“ je?shodnýmneshodnýmKteré slovo nám dává podrobnější informace o „slunce“?vykukuježádnéKolik přívlastků je tedy celkem ve větě?21

Koncovky podstatných jmen: mix

„Emanuel mu z hloub_ duše rozuměl.“Rod poznáme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO. Jakého rodu je „hloub“?ženskéhomužskéhoNa co končí slovo „hloub“?na souhláskuna samohláskuKteré vzory ženského rodu končí také na souhlásku?píseň, kostžena, růžeAbychom rozhodli, jestli je „hloub“ podle vzoru píseň, nebo podle vzoru kost, řekneme si „hloub“ v 1. a 2. pádě.hloub, bez hloubihloub, vidím hloubSe kterým vzorem se „hloub“ rýmuje?s kost, bez kostis píseň, bez písněPodle toho, jaké i/y se píše v „kost“ doplníme i/y do slova „hloub_“.z hloubi jako z kostiz hlouby jako z kostiJak tedy bude vypadat celá věta?„Emanuel mu z hlouby duše rozuměl.“„Emanuel mu z hloubi duše rozuměl.“

Slovní druhy: mix

„Filipovi psi štěkali za plotem.“Co vyjadřuje „Filipovi“ ve větě?Komu psi štěkali.Čí jsou psi.Jakým slovním druhem je tedy „Filipovi“?přídavné jménopodstatné jménoJak by věta vypadala, kdyby „Filipovi“ bylo podstatné jméno?Za plotem slyšel štěkat Filipovy psy.Psi za plotem štěkali Filipovi na pozdrav.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence