Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky v souvětí
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek
Druhy přísudku   
Podmět a přísudek: mix
Druhy podmětu
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami   
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Druhy vedlejších vět souhrnně   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

„marniv_ papoušci“Řekneme si „marniv_“ ve všech 3 rodech (muž, žena, dítě). Mění se koncovky?neanoPodle kterého vzoru se tedy budeme řídit?podle jarnípodle mladýDo spojení „marniv_ papoušci“ dosadíme místo „marniv_“ slovo „mladý“ ve správném tvaru. Jaké i/y pak napíšeme ve slově „marniv_“?íýJak tedy bude vypadat správný zápis spojení?„marnivý papoušci“„marniví papoušci“

Rozbory vět jednoduchých

„V myčce na nádobí se umyjí velké hrnce lépe.“Označte přísudek:„umyjí se“„lépe“O jaký druh přísudku se jedná?slovesnýjmenný se sponouVyberte podmět:„hrnce“„nádobí“O jaký druh podmětu se jedná?holýrozvitýJaké slovo je řídícím členem spojení „na nádobí“?umyjí sev myčceJakým větným člen je tedy „na nádobí“:příslovečné určení místapřívlastek neshodnýVyberte správný graf věty:

Mluvnické kategorie sloves

„seděli by“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?1. os., množ. č.3. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co by se mohlo stát.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?podmiňovacímoznamovacímV jakém čase je sloveso?U podm. způsobu neurčujeme.V budoucím.Jak by zněl tvar slovesa v trpném rodě?seděli bybyli by sezeniPokud jde vytvořit budoucí čas pomocí BUDU a infinitivu „sedět“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „seděli by“ je správný?3. os., č. množ., podm. způsob, čin. rod, vid nedok.3. os., č. množ., podm. způsob, čas bud., trp. rod, vid nedok.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence