Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách
Zájmena
Určování zájmen
Příslovce
Určování příslovcí
Určování slovních druhů   
Harry Potter: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Slovní druhy: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Předmět (větný člen)   
Přívlastek shodný a neshodný   
Příslovečné určení   
Doplněk   
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami   
Poměry vedlejších vět   
Vedlejší věty příslovečné   
VV příslovečná příčinná a účelová
Druhy vedlejších vět souhrnně   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence