Rozřazovačka – 4. třída (4. ročník)

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno, sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B  
Zobrazit souhrn tématu
Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...
Vyjmenovaná slova po V  
Zobrazit souhrn tématu
Předpona vy-

Podobně znějící

Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova  
Zobrazit souhrn tématu

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: rody  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: jmenné číslo  
Zobrazit souhrn tématu
Jednotné a množné číslo
Podstatná jména: pády  
Zobrazit souhrn tématu
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: vzory ženského rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: vzory středního rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Slovesná osoba  
Zobrazit souhrn tématu
Určování slovních druhů  
Zobrazit souhrn tématu

Rozbory vět, stavba slov

Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací  
Zobrazit souhrn tématu

Slova a jejich význam

Vlastnosti slov
Slova citově zabarvená  
Zobrazit souhrn tématu
Spisovná a nespisovná slova  
Zobrazit souhrn tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence