Rozřazovačka – 7. třída (7. ročník)

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno, sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B  
Zobrazit souhrn tématu
Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn  
Zobrazit souhrn tématu
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova  
Zobrazit souhrn tématu

Velká písmena

Velká písmena: místa
Velká písmena: města, části měst, ulice  
Zobrazit souhrn tématu

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: rody  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: jmenné číslo  
Zobrazit souhrn tématu
Jednotné a množné číslo
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Zájmena
Druhy zájmen  
Zobrazit souhrn tématu
Číslovky
Druhy číslovek  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Slovesný vzor  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný způsob  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa: osobní, neosobní

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný  
Zobrazit souhrn tématu

Slova a jejich význam

Vlastnosti slov
Spisovná a nespisovná slova  
Zobrazit souhrn tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence